مراحل دریافت سرویس ADSL
اجرای این مراحل بطور کامل به شرح زیر توسط شرکت ارائه دهنده انجام می شود :
ابتدا متقاضی فرم درخواست را در شرکت ارائه دهنده پر نموده و شماره تلفنی را که قصد دریافت ADSL بر روی آن را دارد اعلام می کند . شرکت لیستی در اختیار دارد که در آن کل مراکز تلفن شهر که امکان برقراری ADSL  دارند موجود می باشد. شرکت پس مطابقت شماره تلفن با لیست و اطمینان از امکان برقراری ADSL با مرکز MDF مرکز مخابرات مربوطه تماس و شماره ٔ مورد نظر را استعلام می کند . این استعلام به این دلیل است که خطوط تلفن شهری به 3 دسته تقسیم می شوند که عبارتند از :
                                                   i.            خطوط معمولی
                                                 ii.            خطوط DLC
                                               iii.            خطوط PCM
خطوط معمولی که همانطور که پیداست مشکلی برای برقراری ADSL  ندارند . اما خطوط DLC خطوطی هستند که از مخابرات تا کافو ( جعبه های بزرگ مخابرات ) فیبر نوری هستند و برای نصب دیتا بر روی این خطوط مرکز مخابرات باید دستگاه مبدلی بر سر خط تلفن مذکور قرار داده تا دیتا از فیبر عبور کند که به دلیل گرانی این دستگاه معمولاً این اتفاق نمی افتد و برقراری ارتباط ADSL برای دارندگان چنین خطوطی امکان پذیر نیست . در خصوص خطوط PCM توضیح این است که مخابرات هنگام کابل کشی خطوط تلفن در هر منطقه ممکن است به دلیل کمبود تجهیزات ویا مسائل دیگر، مثل نبود خط تلفن کافی برای تحویل خط تلفن به متقاضیان از دستگاهی  به نام PCM استفاده می کند . در واقع PCM  نوعی افزاینده است که یک خط تلفن را گرفته و بسته به نوع دستگاه آن را به 4 ، 8 ، 12 و یا 24 خط دیگر تبدیل میکند . چیزی شبیه به دستگاه سانترال که در موسسات و ادارات امکان ارائه خط داخلی میدهد . در سرویس PCM مخابرات از فضای خالی زوج سیم که برای عبور دیتا در ADSL استفاده می شود ، استفاده کرده و خطوط افزایشی را عبور می دهد . لذا دیگر جائی برای عبور دیتا باقی نمی ماند و برقراری ADSL امکان پذیر نیست . شرکت ارائه دهنده پس از اطمینان از نبود مشکل اولیه ، ضمن تماس با مرکز MDF  مرکز تلفن مربوطه ، شماره متقاضی را استعلام می کند که آیا عادی است یا DLC و یا PCM ؟ که در صورت عادی بودن ، شرکت به مرکز تلفن مربوطه در خواست نصب دیتا (رانژه) بر روی خط تلفن میدهد . در مراکز تلفن اتاقی هست به نام MDF و اتاق دیگری به نام DATA . اتاق ام دی اف اتاقی است که تمام سر سیمهای تلفن تحت پوشش آن مرکز در آن اتاق جمع شده است . در اتاق دیتا دستگاهی است به نام DSLAM که از پشت این دستگاه یک زوج سیم به سر زوج سیم متقاضی که در اتاق ام دی اف است وصل میکنند که در اصطلاح عمل رانژه اتفاق می افتد . توجه داشته باشید که سرویس ADSL در سرعتهای 64 ، 128 ، 256، 512 و سرعتهای بالاتر بسته به در خواست متقاضی ارائه می شود که این سرعتها توسط همان دستگاه DSLAM تنظیم و بر روی خط تلفن متقاضی قرار می گیرد .